اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند VARTA
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-Varta CR2/3 AA SLF CR2.3AA 1350mAh 3V Lithium-varta 2/3aa-battery lithium-iran battery ایران باتری -باتری صنعتی وارتا 2/3 AA برای ذخیره سازی

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند VARTA
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-VARTA CR1/2 AA Lithium 3V 950mAh-varta 1/2aa -battery lithium varta 1/2aa 3v 950mAh -Made in Germany -iran battery- ایران باتری -باتری لیتیوم وارتا 1/2AA

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند VARTA
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-VARTA CRAA 3V 2000mAh-3V Lithium varta CRAA-Made in Germany-iran battery ایران باتری -باتری لیتیوم 3ولت وارتا 2000میلی امپر -غیر قابل

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-VARTA ER1/2AA 3.6V 1200mAh -Made in Korea-varta ER 1/2AA-Lithium Battery-iran battery ایران باتری -باتری لیتیوم ER1/2AA-وارتا 3.6ولت 1200 میلی ا

اطلاعات تکميلي

 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-VARTA 3.6V 140mAh 3/V150H-NickelMetal-Rechargeable Battery-Made in Germany-iran battery ایران باتری -باتری وارتا 3.6ولت 140میلی امپر-قابل شار

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 7.2V
 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-VARTA 7.2V 6/V 3.6V 250mAh-SERVOX-Battery Servox Varta-iran battery 0%سرب-0%جیوه-0%کادمیوم-ساخته شده در خطهای اتوماتیک-جایگزینی مست

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 1.2V
 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-VARTA V600 1.2V-Ni-Cd-Made in Germany-iran battery ایران باتری -باتری وارتا V600 ولت 1.2 600 میلی امپرنیکل کادمیوم ساخت آلمان -