اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند SAFT
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-SAFT LS 14250 3.6V-CR 1/2AA 1200mAh- saft 14250-Lithium Battery -iran battery ایران باتری- سافت 14250 -باتری سافت 14250 -باتری بک اپ 1/2 AA غیر

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند SAFT
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-SAFT LS 14500 3.6V 2600 mAh-14500 AA-battery Lithium 14500saft AA 3.6V-Madein france- Lithium Battery-iran battery ایران باتری-باتری قلمی لیتیوم سفت 14

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند SAFT
 • قیمت تومان
-PLC-CNC-IRAN BATTERY-SAFT LSH 14 ER-C 3.6V 5800mAh-Size C-Made in france- iran battery -Lithium Battery-Lithium LSH 14 ایران باتری -باتری لیتیومی سایز متوسط س

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند SAFT
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-SAFT LSH20 ER-D 3.6V 13000mAh20-Lithium size D 20-PLC-CNC-iran battery-Made in france ایران باتری -سافت -باتری 20 لیتیوم سافت -ساخت فرانسه-

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند SAFT
 • قیمت تومان
 -IRAN BATTERY-battery SAFT LS 17500 3.6V-Made in France-17500 saft lithium 3600mAh- iran battery -Lithium Battery-PLC-CNC ایران باتری -باتری سفت 17500 3.6 ولت لیتیو

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری الکالاین
 • برند SAFT
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-SAFT LS26500 3.6V 7700mAh-size C-iran battery- ایران باتری -باتری سافت 26500 لیتیوم سایز متوسط-غیر قابل شارژ -باتری بک اپ -ب

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند SAFT
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-SAFT LS33600 ٍER-D 3.6V 17000mAh-size D 33600 17000mAh-PLC-CNC-iran battery- Lithium Battery -Made in france ایران باتری -سافت -باتری 33600 لیتیوم ساف

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند SAFT
 • قیمت تومان
IRAN BATTERY-SAFT LS 17330 2/3 AA 3.6V 2100mAh-size 2/3A 2100mAh-PLC-CNC-iran battery-Made in france ایران باتری -سافت -باتری2/3A 17330 لیتیوم سافت 2100میلی ا