اطلاعات تکميلي

  • ظرفیت 3V
  • نوع باطری لیتیوم
  • برند MITSUBISHI
  • قیمت تومان
اIRAN BATTERY-Battey Lithium Mitsubishi CR17335-Lithium PLC Battery MR BATCR17335-1800 mAh-3V-PLC CNC Back Up-17335 mitsubishi-iran battery ایران باتری -باتری لیتیوم می

اطلاعات تکميلي

  • ظرفیت 3.6V
  • نوع باطری لیتیوم
  • برند MITSUBISHI
  • قیمت تومان
اIRAN BATTERY-Battey Lithium Mitsubishi ER17330-Lithium PLC Battery MR BAT ER17330-1700 mAh-3.6v-PLC Back Up Memory Power Servo Motor-17330 mitsubishi-iran battery ایران باتری -با